Seahorses

Florpédo Bratislava
Oznamy
O nás
História
Aktivity
Tréning
Nábor
Kontakt
Úspechy
Štatistiky
Trofeje
Rozpis záp.
SeaHorses liga

www.region-bsk.sk/obcan.aspx
www.florbalstore.sk
www.florpedo.sk
www.elacik.sk
Základná škola, Černyševského ul.č.8, Bratislava-Petržalka
SZFB

Aktivity

 

Našou snahou je vrátiť šport do škôl. Pravidelná pohybová aktivita, vypestovanie návyku súťaživosti a rešpektovanie zásad fair play najmä u detí a mládeže môže pomôcť všetkým športom. Nikdy totiž nemôžete vedieť aký druh športovej činnosti si dieťa po získaní náklonnosti k športu vyberie.

Našim pilotným projektom „ Viac športu pre deti „ sme podchytili záujem detí a mládeže o mimoškolské aktivity a predstavili deťom netradičný halový šport, ktorý sa dá hrať v školských telocvičniach, šport, do ktorého sa môžu zapojiť chlapci aj dievčatá. Nadväznosť projektu „Florbal – šport pre deti“ sme v rokoch 2007 až 2016 pokračovali v podchytení záujmu o tento šport prostredníctvom krúžkovej činnosti. Podarilo sa nám v spolupráci so SZFB dostať florbal do škôl a vytvoriť priestor pre školské a klubové súťaže.

V novej sezóne v započatej činnosti pokračujeme, zapájame sa do regionálnych mládežníckych súťaží v dievčenských i chlapčenských kategóriách.