Seahorses

Florpédo Bratislava
Oznamy
O nás
História
Aktivity
Tréning
Nábor
Kontakt
Úspechy
Štatistiky
Trofeje
Rozpis záp.
SeaHorses liga

www.region-bsk.sk/obcan.aspx
www.florbalstore.sk
www.florpedo.sk
www.elacik.sk
Základná škola, Černyševského ul.č.8, Bratislava-Petržalka
SZFB

História

ludoopovia

Športový klub SEAHORSES vznikol v roku 2005 zoskupením občanov, ktorí vytvorili priestor na pôde školy pre záujemcov o športové aktivity, najmä o kolektívnu športovú hru Florbal, cieľom priblížiť tento šport širokej verejnosti a podporiť záujem detí a mládeže o tento nenáročný druh športu.

Názov nášho klubu „SEAHORSES“ (v preklade „Morské koníky“) vyjadruje starostlivosť o zverené deti, tak ako je to aj u jedného z morských koníkov. Je to zároveň symbolika, že ide o dynamický šport.

Máme Seniorský tím. V šk. roku 2006/2007 sme otvorili v rámci projektu „Viac športu pre deti“ krúžok florbalu pre deti vo veku 10 – 15 rokov. Cieľom tohto projektu je dať šancu novým talentom z radov detí a vychovať nový klubový dorast.

V šk. roku 2007/08 nadväzujeme projektom „Florbal – šport pre deti“ na predchádzajúci projekt a pokračujeme v krúžkovej činnosti. Spolupracujeme so základnou školou, kde máme sídlo, v príprave florbalového dorastu v športovej triede zameranej na florbal.

V tejto športovej sezóne sme v regionálnych súťažiach v mládežníckych kategóriách obsadili tri 3- miesta. V šk. roku 2008/09 sme pre deti vo veku 7 až 16 rokov otvorili kategórie: prípravku, mladších žiakov, mladšie žiačky, staršie žiačky, dorastencov a opäť sa zapojili do regionálnych súťaží. Naši muži hrajú súťaž v II. celoslovenskej lige. Na celoslovenskej súťaži „Viedenské letisko florbal Cup 2008“ naše mladšie dievčatá získali 2. miesto. Okrem tréningov po vyučovaní majú nielen naši hráči možnosť navštevovať v rámci vyučovania športovú triedu (od 5-tej triedy ZŠ) zameranú na florbal na, kde pripravujeme florbalový dorast.
V sezóne 2009/10 sme pokračovali v mládežníckych súťažiach s družstvami dievčat a chlapcov, muži boli v EXTRALIGOVEJ súťaži. Naša mládež dosiahla dobré výsledky v regionálnych súťažiach – mladšie žiačky 1. miesto. Na M–SR postúpili kategórie: staršia prípravka, mladší žiaci, mladšie a staršie žiačky. Opätovne sme sa zapojili do školskej súťaže „ Florbal Exel Cup 2009“. Naše dievčatá ani tento rok nesklamali a prebojovali sa do Košíc na finále súťaže, kde obsadili 3. miesto. V súťaži „ Orion Florbal Cup 2010“ sa do celoslovenského finále prebojovali opäť dievčatá.
V sezóne 2010/11 sme sa zapojili do mládežníckych súťaží s družstvami dievčat a chlapcov, ako aj do školských súťaží. Muži boli v EXTRALIGOVEJ súťaži.

V sezóne 2011/12 pokračujeme v mládežníckych súťažiach s družstvami dievčat a chlapcov. Muži budú v tejto sezóne hrať v súťaži M2.

V sezóne 2012/13 pokračujeme v mládežníckych súťažiach s družstvami dievčat a chlapcov. Muži budú v tejto sezóne hrať v Bratislavskej regionálnej súťaži.

V sezóne 2013/14 pokračujeme v mládežníckych súťažiach s družstvami dievčat ( mladšia prípravka, staršia prípravka, mladšie žiačky ) a s družstvami chlapcov ( mladšia prípravka, staršia prípravka, mladšie žiačky ). Ostatné mládežnícke kategórie a muži v sezóne 2013/14 v spolupráci VŠK FTVŠ UK Bratislava.

V sezóne 2014/15 od septembra 2014 otvárame chlapčenské a dievčenské kategórie: mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci a mladšie žiačky. Ostatné mládežnícke kategórie v pokračujú v spolupráci so ŠK - ZTHŠ Bratislava. Od sezóny 2014/15 budú hráči štartovať v súťažiach SZFB pod názvom: ŠK SeaHorses - FbO Florpédo Bratislava, ŠK - ZTHŠ Bratislava - FbO Florpédo Bratislava.

V sezóne 2015/16 od septembra 2015 otvárame chlapčenské a dievčenské kategórie: mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci a mladšie žiačky. Ostatné mládežnícke kategórie v pokračujú v spolupráci so ŠK - ZTHŠ Bratislava. Od sezóny 2015/16 budú hráči štartovať v súťažiach SZFB pod názvom: ŠK SeaHorses - FbO Florpédo Bratislava, ŠK - ZTHŠ Bratislava - FbO Florpédo Bratislava.

V sezóne 2016/17 od septembra 2016 otvárame chlapčenské a dievčenské kategórie: mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci a mladšie žiačky. Ostatné mládežnícke kategórie v pokračujú v spolupráci so ŠK - ZTHŠ Bratislava. Od sezóny 2016/17 budú hráči štartovať v súťažiach SZFB pod názvom: ŠK SeaHorses - FbO Florpédo Bratislava, ŠK - ZTHŠ Bratislava - FbO Florpédo Bratislava.